TOP Trustpilot

Opći Uvjeti korištenja

1) Opseg

1.1 Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "OUU") FILATI eCommerce GmbH (u daljnjem tekstu "prodavatelj") primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "kupac" ") ) s prodavateljem s obzirom na robu koju prodavatelj prikazuje u svojoj internetskoj trgovini. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca ovim je proturječeno, osim ako nije drugačije dogovoreno.

1.2 Ovi uvjeti primjenjuju se u skladu s ugovorima o isporuci bonova, osim ako nije drugačije određeno.

1.3 Ovi uvjeti primjenjuju se sukladno ugovorima o pružanju digitalnog sadržaja, osim ako nije drugačije određeno. Digitalni sadržaj u smislu ovih uvjeta je podaci koji su stvoreni i dostupni u digitalnom obliku.

1.4 Potrošač u smislu ovih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje pretežito nisu komercijalne niti njihova samostalna profesionalna djelatnost.

1.5 Poduzetnik u smislu ovih uvjeta je fizička ili pravna osoba ili pravno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje trgovačke ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Sklapanje ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u prodavateljevoj online trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za slanje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može dostaviti ponudu koristeći online obrazac za narudžbu integriran u prodavačevu internetsku trgovinu. Nakon što odabranu robu stavi u virtualnu košaricu i prođe kroz postupak elektroničke narudžbe, kupac šalje pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu u košarici klikom na gumb kojim se završava proces narudžbe.

2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (faxom ili e-poštom), pri čemu je odlučujući prijem potvrde narudžbe od strane kupca, ili
 • isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući prijem robe od strane kupca, ili
 • traženjem od kupca da plati nakon što naruči svoju narudžbu.

Ako postoji više navedenih alternativa, ugovor je sklopljen u trenutku kada jedna od gore navedenih alternativa nastupi prva. Razdoblje za prihvaćanje ponude počinje teći dan nakon što je kupac poslao ponudu i završava istekom petog dana od slanja ponude. Ako prodavatelj ne prihvati kupčevu ponudu u prethodno navedenom roku, to se smatra odbijanjem ponude zbog čega kupac više nije vezan svojom izjavom namjere.

2.4 Ako odaberete jedan od načina plaćanja koje nudi PayPal, plaćanje će obraditi pružatelj platnih usluga PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), podložno Uvjetima korištenja PayPal, dostupnim na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako korisnik nema PayPal račun - u skladu s uvjetima za plaćanja bez PayPal računa, možete pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Ako kupac plaća načinom plaćanja koji nudi PayPal koji se može odabrati u procesu online naručivanja, prodavatelj već izjavljuje prihvaćanje kupčeve ponude u trenutku kada kupac klikne gumb kako bi dovršio postupak narudžbe.

2.5 Prilikom podnošenja ponude putem prodavateljevog online obrasca za narudžbu, tekst ugovora će prodavatelj spremiti nakon sklapanja ugovora i spremit će se kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mail , faksom ili pismom). Prodavatelj ne daje nikakve daljnje odredbe teksta ugovora. Ako je kupac prije slanja narudžbe postavio korisnički račun u prodavateljevoj online trgovini, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavatelja i korisnik im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom unošenjem odgovarajućeg podaci za prijavu.

2.6 Prije postavljanja obvezujuće narudžbe pomoću prodavateljevog online obrasca za narudžbu, kupac može identificirati moguće pogreške u unosu pažljivo čitajući informacije prikazane na zaslonu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje pogrešaka u unosu može biti funkcija povećanja preglednika uz pomoć koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose u sklopu postupka elektroničke narudžbe koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne gumb koji završava postupak narudžbe.

2.7 Za sklapanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.

2.8 Narudžbe se obrađuju i kontakt se obično ostvaruje putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je e-mail adresa koju je dao za obradu narudžbe ispravna, kako bi e-mailove koje prodavatelj poslao mogao primiti na ovu adresu. Konkretno, kada koristi SPAM filtere, kupac mora osigurati isporuku svih e-poruka koje je poslao prodavač ili treće strane ovlaštene za obradu narudžbe.

3) Pravo na povlačenje

3.1 Potrošači općenito imaju pravo na povlačenje.

Download Formular: za otkazivanje ugovora

POČETAK INSTRUKCIJE ZA OTKAZIVANJE UGOVORA

Pravo na otkazivanje ugovora
Kupac ima pravo da otkaže ugovor, ne navodeći za to razlog, u roku od četrnaest dana.

Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac, ili treći u njegovom imenu primio proizvod.

Da bi otkazali ugovor, molimo vas da nas prethodno informišete o vašoj odluci e-mailom ili poštanskim putem na jednu od slijedećih adresa:

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Njemačka
office@filati.hr
Tel.: +49 8592 40 80 988
ili FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Austrija
office@filati.hr
Tel.: +43 7282 217 77

Imate mogućnost da koristite naš formular za otkazivanje ugovora, ali to nije neophodno.

Važno je da je izjava o raskidu ugovora poslana prije isticanja roka.

Posljedice raskida ugovora
U slučaju da korisnik raskine ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke (osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena), bez odgađanja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada FILATI eCommerce GmbH primi korisnikovu odluku o raskidu ugovora. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca FILATI eCommerce GmbH može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Dužni ste predati robu ili je poslati na našu adresu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste FILATI eCommerce GmbH uputili svoju odluku o raskidu ugovora. Važno je da je roba poslana prije isticanja roka. Troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe, koje je rezultat rukovanja robom. Osim onog rukovanja koje je bilo potrebno za utvrđivanje karaktera, obilježja i funkcionalnosti robe.

KRAJ INSTRUKCIJE ZA OTKAZIVANJE UGOVORA

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda prodavatelja, navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave posebno su navedeni u opisu odgovarajućeg proizvoda.

4.2 Za isporuke u zemlje izvan Europske unije mogu nastati dodatni troškovi u pojedinačnim slučajevima za koje prodavatelj nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove za prijenos novca od strane kreditnih institucija (npr. naknade za prijenos, tečajne naknade) ili uvozne pristojbe ili poreze (npr. carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi s prijenosom novca ako se isporuka ne odvija u zemlji izvan Europske unije, ali kupac plaća iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcija(e) plaćanja bit će priopćena kupcu u internetskoj trgovini prodavatelja.

4.4 Ako je dogovoreno plaćanje unaprijed bankovnim prijenosom, plaćanje dospijeva odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako se strane ne dogovore o kasnijem dospijeću.

4.5 Ako je odabran način plaćanja "SOFORT", plaćanje će obraditi pružatelj platnih usluga SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (u daljnjem tekstu "SOFORT"). Kako bi mogao platiti iznos računa putem "SOFORT", korisnik mora imati internet bankovni račun koji je aktiviran za sudjelovanje u "SOFORT", identificirati se u skladu s tim tijekom procesa plaćanja i potvrditi uputu za plaćanje "SOFORT" . Transakciju plaćanja odmah nakon toga obavlja "SOFORT" i tereti se bankovni račun kupca. Više informacija o načinu plaćanja "SOFORT" korisnik može pronaći na Internetu na https://www.klarna.com /sofort/.

4.6 Ako je odabran način plaćanja "PayPal izravno terećenje", PayPal će prikupiti iznos fakture s bankovnog računa korisnika nakon izdavanja SEPA naloga za izravno terećenje, ali ne prije isteka razdoblja za unaprijed informacije u ime prodavatelja. Prethodna obavijest je svaka komunikacija (npr. faktura, politika, ugovor) kupcu koja najavljuje terećenje putem SEPA izravnog terećenja. Ako se izravno terećenje ne iskupi zbog nedovoljnih sredstava na računu ili zbog davanja netočnih bankovnih podataka ili ako se korisnik protivi izravnom terećenju, iako na to nema pravo, korisnik mora snositi naknade nastale od strane dotičnu banku ako je on za to odgovoran.

4.7 Ako odaberete način plaćanja kreditnom karticom, iznos računa dospijeva odmah po sklapanju ugovora. Način plaćanja kreditnom karticom obrađuje se u suradnji s Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg na koji pružatelj ustupa svoj zahtjev za plaćanje. Computop GmbH će naplatiti iznos fakture s kupčevog navedenog računa kreditne kartice. U slučaju ustupanja, plaćanja se mogu izvršiti samo Computop GmbH s učinkom otplate duga. Kreditna kartica se tereti odmah nakon slanja narudžbe kupca u online trgovini. Čak i ako je odabran način plaćanja plaćanje kreditnom karticom putem Computop GmbH, davatelj ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. o robi, vremenu isporuke, otpremi, povratima, reklamacijama, izjavama o opozivu i povratima ili kreditima.

5) Uvjeti isporuke i dostave

5.1 Ako prodavatelj nudi otpremu robe, dostava se odvija unutar područja isporuke koje je odredio prodavatelj na adresu za dostavu koju je naveo kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa dostave navedena u obradi narudžbe prodavatelja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac snosi razumne troškove koje ima prodavatelj. To se ne odnosi na troškove dostave ako kupac učinkovito koristi svoje pravo na odustanak. Za troškove povrata, ako kupac učinkovito iskoristi pravo na odustanak, primjenjuju se odredbe prodavateljeve politike otkazivanja.

5.3 Ako kupac djeluje kao poduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodane robe prelazi na kupca čim prodavatelj isporuči robu špediteru, prijevoznik ili na drugi način dostavio pošiljku određenoj osobi ili ustanovi. Ako kupac djeluje kao potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodane robe općenito se prenosi tek kada se roba preda kupcu ili osobi ovlaštenoj za njezino primanje. Bez obzira na to, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodane robe, čak i kod potrošača, već se prenosi na kupca čim prodavatelj isporuči robu špediteru, prijevozniku ili osobi ili instituciji koja je na drugi način dodijeljena izvrši pošiljku, ako je Kupac zadužio špeditera, prijevoznika ili osobu ili instituciju koja je na drugi način imenovana da izvrši pošiljku, a prodavatelj nije prethodno imenovao tu osobu ili instituciju kupcu.

5.4 Prodavatelj zadržava pravo odustati od ugovora u slučaju pogrešne ili neodgovarajuće samodostave. Ovo se primjenjuje samo u slučaju da prodavatelj nije odgovoran za neisporuku, a prodavatelj je s dobavljačem s dužnom pažnjom zaključio određenu transakciju zaštite. Prodavatelj će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten, a naknada će biti odmah vraćena.

5.5 Kupčevo preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.

5.6 Kupci se stavljaju na raspolaganje kupcu na sljedeći način:

 • preuzimanjem
 • putem e-pošte

5.7 Digitalni sadržaj se pruža kupcu na sljedeći način:

 • preuzimanjem
 • putem e-pošte
6) Davanje prava korištenja digitalnog sadržaja

6.1 Osim ako je drugačije navedeno u opisu sadržaja u prodavateljevoj internetskoj trgovini, prodavatelj daje kupcu neisključivo, prostorno i vremenski neograničeno pravo da isključivo dodijeli sadržaj ponuđenom sadržaju koristiti u privatne svrhe.

6.2 Prijenos sadržaja trećim stranama ili stvaranje kopija za treće strane izvan opsega ovih uvjeta i odredbi nije dopušten, osim ako je prodavatelj pristao na prijenos ugovora licencu trećoj strani.

6.3 U mjeri u kojoj se ugovor odnosi na jednokratno pružanje digitalnog sadržaja, dodjeljivanje prava stupa na snagu tek kada kupac u cijelosti isplati dugovanu naknadu. Prodavatelj može privremeno dopustiti korištenje ugovornog sadržaja prije ovog trenutka. Prijenos prava se ne odvija putem takve preliminarne dozvole.

7) Rezervacija naslova

Ako prodavatelj izvrši predujam, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok se dugovana kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

8) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

8.1 Osim ako je drugačije navedeno u sljedećim odredbama, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke. Odstupajući od ovoga, za ugovore o isporuci robe vrijedi sljedeće:

8.2 Ako kupac djeluje kao poduzetnik,

 • prodavatelj ima izbor vrste dopunske izvedbe;
 • Za novu robu, rok zastare za nedostatke je godinu dana od isporuke robe;
 • U slučaju rabljene robe, prava i potraživanja zbog nedostataka su isključena;
 • Rok zastare ne počinje ponovno ako se izvrši zamjenska isporuka u okviru odgovornosti za nedostatke.

8.3 Gore navedena ograničenja odgovornosti i skraćeni rokovi ne vrijede

 • za zahtjeve za naknadu štete i naknade troškova od strane kupca,
 • u slučaju da je prodavatelj na prijevaru prikrio nedostatak,
 • za robu koja je korištena za zgradu u skladu s uobičajenom uporabom i koja je uzrokovala njezin nedostatak,
 • za bilo kakvu postojeću obvezu prodavatelja da osigura ažuriranja za digitalne proizvode u slučaju ugovora o isporuci robe s digitalnim elementima.

8.4 Osim toga, na poduzetnike se primjenjuje da zakonski rokovi zastare za svako postojeće zakonsko pravo na regres ostaju nepromijenjeni.

8.5 Ako kupac djeluje kao trgovac u smislu odjeljka 1. njemačkog trgovačkog zakona (HGB), podliježe obvezi komercijalnog pregleda i obavijesti u skladu s odjeljkom 377. Njemački trgovački zakon (HGB). Ako kupac ne ispuni tamo propisane obveze obavijesti, smatra se da je roba odobrena.

8.6 Ako kupac nastupa kao potrošač, od njega se traži da se prigovori dostavljaču na robu s očitim oštećenjima u transportu i o tome obavijesti prodavača. Ako se kupac ne pridržava, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

9) Iskorištavanje bonova kampanje

9.1 Bonove koje prodavatelj izdaje besplatno u sklopu promocija s određenim rokom valjanosti i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu "promotivni bonovi") mogu se kupiti samo u internetskoj trgovini Prodavatelja i može se iskoristiti samo u navedenom razdoblju.

9.2 Promotivne bonove mogu iskoristiti samo potrošači.

9.3 Pojedinačni proizvodi mogu se isključiti iz vaučerske kampanje, pod uvjetom da odgovarajuće ograničenje proizlazi iz sadržaja kupona za kampanju.

9.4 Vaučeri za kampanju mogu se iskoristiti samo prije dovršetka procesa narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

9.5 Samo jedan vaučer kampanje može se iskoristiti po narudžbi.

9.6 Vrijednost robe mora biti najmanje jednaka iznosu akcijskog bona. Prodavatelj neće vratiti preostali kredit.

9.7 Ako vrijednost vaučera kampanje nije dovoljna za pokriće narudžbe, može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavatelj za podmirenje razlike.

9.8 Ostatak vaučera kampanje ne isplaćuje se u gotovini niti se plaćaju kamate.

9.9 Vaučer za kampanju neće biti vraćen ako kupac vrati robu plaćenu u cijelosti ili djelomično s promotivnim kuponom u okviru svog zakonskog prava na povlačenje.

9.10 Vaučer kampanje namijenjen je samo za korištenje od strane osobe koja je na njemu navedena. Prijenos vaučera kampanje trećim stranama je isključen. Prodavatelj ima pravo, ali nije dužan, provjeriti materijalno pravo dotičnog nositelja vaučera.

10) Iskorištavanje poklon bonova

10.1 Bonovi koji se mogu kupiti putem internetske trgovine prodavatelja (u daljnjem tekstu "poklon bonovi") mogu se iskoristiti samo u prodavateljevoj online trgovini, osim ako je drugačije navedeno u rezultatima kupona.

10.2 Poklon bonovi i preostali iznos poklon bonova mogu se iskoristiti do kraja treće godine nakon godine u kojoj je kupon kupljen. Preostali kredit bit će dodijeljen korisniku do datuma isteka.

10.3 Poklon bonovi se mogu iskoristiti samo prije dovršetka postupka narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

10.4 Po narudžbi se može iskoristiti samo jedan poklon bon.

10.5 Poklon bonovi se mogu koristiti samo za kupnju robe, a ne za kupnju drugih poklon bonova.

10.6 Ako vrijednost darovnog bona nije dovoljna za pokriće narudžbe, može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavatelj za podmirenje razlike.

10.7 Ostatak poklon bona se ne isplaćuje u gotovini niti se plaćaju kamate.

10.8 Poklon bon je prenosiv. Prodavatelj može, s učinkom razduženja, izvršiti plaćanja dotičnom vlasniku koji otkupi poklon bon u internetskoj trgovini prodavatelja. Ovo se ne primjenjuje ako prodavatelj ima saznanja ili krajnje nemarno neznanje o neovlaštenju, pravnoj nesposobnosti ili nedostatku ovlaštenja dotičnog vlasnika.

11) Reklamacija

11.1 Reklamacija naručenih proizvoda se može podnijeti u roku od 90 dana. Za narudžbe iznad €40,- iz Njemačke i Avstrije, možete zatražiti bezplatnu etiketu za reklamaciju putem e-maila . Ako je cijena narudžbe niža od € 40,- isto možete zatražiti etiketu za reklamaciju, ali u tom slučaju nastaju troškovi od € 3,50 za povratak pošiljke, to važi isključivo za narudžbe iz Avstrije i Njemačke.

11.2 Novac (ne uračunavši troškove za dostavu) vam možemo vratiti kao kupon-kod putem e maila, koji možete koristiti za novu narudžbu ili ako želite, povrat novca može biti izvršen na isti način na koji ste izvršili uplatu, ili na navedeni broj vašeg bankovnog računa.

12) Primjenjivo pravo

Zakon Savezne Republike Njemačke ili Republike Austrije primjenjuje se na sve pravne odnose između stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupovini pokretnih dobara. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u mjeri u kojoj se ne povlači zaštita koju osiguravaju prisilne odredbe zakona države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište.

13) Mjesto nadležnosti

Ako kupac djeluje kao trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban fond javnog prava sa sjedištem na teritoriju Savezne Republike Njemačke ili Republike Austrije, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora je mjesto poslovanja prodavatelja. Ako kupac ima sjedište izvan područja Savezne Republike Njemačke ili Republike Austrije, mjesto poslovanja prodavatelja je isključivo mjesto jurisdikcije za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora, ako se ugovor ili potraživanja iz ugovora mogu pripisati na profesionalnu ili komercijalnu djelatnost kupca. U gore navedenim slučajevima, međutim, prodavatelj uvijek ima pravo nazvati sud u sjedištu kupca.

14) Alternativno rješavanje sporova

14.1 Komisija EU pruža platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o online prodaji ili uslugama u koje je uključen potrošač.

14.2 Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.